Jak działa głowica termostatyczna

Wewnątrz głowicy termostatycznej znajduje się sprężysty mieszek wypełniony cieczą o dużej rozszerzalności cieplnej, reagującej na zmiany temperatury otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu wzrasta ciśnienie i objętość cieczy wewnątrz mieszka, co powoduje jego nacisk na popychacz głowicy. Siła nacisku popychacza jest wystarczająco duża, aby pokonać opór sprężyny i napierając na trzpień zaworu termostatycznego, spowodować jego zamknięcie. W chwili, gdy temperatura w pomieszczeniu spada, zmniejsza się ciśnienie i objętość cieczy w mieszku, spada jego nacisk na sprężynę, co powoduje otwarcie zaworu termostatycznego, zwiększenie przepływu wody w grzejniku i wzrost temperatury otoczenia.
Należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone na głowicy termostatycznej. Zadaną temperaturę uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy, odpowiadającej temperaturze pomieszczenia w zakresie np. od 6 °C do 28°C.

Schemat budowy termostatu Budowa termostatu
1. Pokrętło nastawy
2. Czujnik cieczowy
3. Trzpień bezpiecznika
4. Dławik zaworu
5. Sprężyna powrotna
 

Pierwsze ustawienie prawie zawsze oznaczone jest gwiazdką (śnieżynką). To ustawienie oznacza zabezpieczenie przed zamarznięciem. Głowica przy tym ustawieniu będzie pilnować, aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej 6°C. Podobnie przy każdym innym ustawieniu termostatu.
W zależności od producenta i modelu, kolejne ustawienia mogą się różnić. Przykładowo Głowica Valvex typ GZ.05, GZ.05A posiada następujące tryby pracy:
* - zabezpieczenie przed zamarznięciem 6 oC
1 - klatki schodowej i wiatrołapu, z temperaturą 11°C,
2 - korytarza, pokoju do uprawiania hobby (np. pracowni) 16°C,
3 - pokoju mieszkalnego i jadalni 20°C,
4 - łazienki 24°C,
5 - basenu 28°C.
Pomiędzy poszczególnymi punktami umieszczone są kropki lub kreski ułatwiające wybór temperatury pośredniej, np. nocnego obniżenia temperatury do 18°C (mniej więcej w połowie między punktem 2 i 3).

Optymalna temperatura dla naszego zdrowia i komfortu powinna wynosić:

Ikona - Słońce

w dzień 19-21 °C

Ikona - Księżyc

w nocy 17-18 °C

Ikona - Wanna

w łazience 23-26 °C

Praktyczne Porady

  • W mieszkaniu powinna być stała, optymalna temperatura, czyli około 20°C. Gdy na zewnątrz jest ok.0°C, a w mieszkaniu przykładowo 23°C, to przez okna, ściany i stropodachy ucieka o 15% ciepła więcej niż wówczas gdy w pomieszczeniu jest 20°C. Obniżenie temperatury o 1°C daje około 10% oszczędności.
  • Dla poprawnego funkcjonowania grzejnika oraz głowicy termostatycznej, konieczne jest zapewnienie, by nie były niczym zasłonięte. W przeciwnym wypadku głowica będzie mierzyć temperaturę powietrza między ścianą a zasłoną, która różnić się będzie od temperatury w pomieszczeniu.
  • Wietrzymy mieszkania otwierając okna szeroko na 5 - 10 min., przykręcając termostaty do pozycji gwiazdki, aby zmniejszyć straty ciepła.
  • Nie należy dopuszczać do zupełnego wychłodzenia mieszkania, ponowne ogrzanie trwa długo, jednak gdy wyjeżdżamy na dłuższy czas przykręcamy kaloryfery do pozycji gwiazdki.
  • Pamiętajmy, że zużycie ciepła zależy w dużej mierze od temperatury zewnętrznej, gdy temperatura zewnętrzna jest niska mieszkanie szybciej się wychładza i termostat częściej zwiększa przepływ gorącej wody w kaloryferze, aby wyrównać temperaturę w pomieszczeniu do temperatury ustawionej na termostacie.
  • Zadbajmy o szczelność okien i ocieplenie budynku, które pozwolą zmniejszyć straty ciepła.