Biuletyn Informacji Publicznej

Infrastruktura technicza

Produkcja ciepła:

Infrastruktura techniczna PEC

 • Ciepłownia Gliwice
  • Kotłownia WP - 70 wyposażona jest w trzy kotły pyłowe typu WP - 70 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.), głównie w sezonie grzewczym. Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K1, H = 100m.
  • Kotłownia WR - 25 wyposażona jest w cztery kotły rusztowe typu WR - 25 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.). Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K2, H = 80m.
 • 1 Kotłownia lokalna gazowa
 • 1 kotłownia olejowa

Łączna moc zainstalowana w źródłach to 360,5 MW


Przesyłanie i dystrybucja ciepła:

Sieć cieplna ul. Mickiewicza

Sieci ciepłownicze – łączna długość wynosi 209,7 km,

udział sieci preizolowanych wynosi 65,5 % (136 km).

Nośnik ciepła z Ciepłowni - Gliwice wyprowadzają 4 magistrale:

 • Północno-Zachodnia 2x DN600
 • Nowo-Zachodnia 2x DN700
 • Południowa 2x DN500
 • Północna 2x DN350

Węzły cieplne – 1340 w tym: 686 stanowi własność Przedsiębiorstwa