Wysoki kontrast

certyfikaty i świadectwa

Certyfikaty Redukcji Emisji

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować Państwu, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat redukcji ogólnej emisji - dla systemu ciepłowniczego, a także Certyfikat redukcji niskiej emisji - dla budynków przyłączonych do systemu ciepłowniczego.

Procesem certyfikacji systemów ciepłowniczych objęci zostali producenci i dostawcy ciepła działający w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Certyfikacja realizowana została przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Celem takiego porównania jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast.

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), beznoapiren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO.

W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane są zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Budynki podłączone do systemu ciepłowniczego PEC – Gliwice Sp. z o.o. będą mogły otrzymać Certyfikat oraz będą mogły być oznaczone zewnętrznymi znakami NO SMOG, wskazującymi jednoznacznie na fakt nieprzyczyniania się danego budynku do powstawania w mieście smogu.

Certyfikat potwierdzający klasę redukcji i krotności niskiej emisji zanieczyszczeń dla ciepłowniCertyfikat potwierdzający klasę redukcji i krotności niskiej emisji zanieczyszczeń dla budynku

Oznaczenie No Smog dla budynków podłączonych do sieci PEC

Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Badawczego

Kliknij obraz, żeby zakres akredytacji  

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego

 

Świadectwo Czystszej Produkcji