Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 02 grudnia 2020 r. godz. 13:00
Termin składania ofert do dnia 26 października 2020 r. godz. 11:00