Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 17 maja 2021 r. godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 14 maja 2021 r. godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 13 maja 2021 r. godz. 10:00