Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (DZ.U z 2006 r. NR 89, poz. 625 i NR 104, poz. 708, art. 11)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (DZ.U. z dnia 24 lipca 2007)