Majątek Spółki, dane finansowe

Karty podstawowe

Właścicielem Spółki jest Miasto Gliwice - 100 % udziałów.

Pomoc publiczna de minimis udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

• 743 961,36 zł (171 380,18 euro) – udzielona w dniu 11.10.2011 r .

• 80 814,67 zł ( 18 983,50 euro) – udzielona w dniu 10.06.2013 r.

Dokument z dnia: 
12.12.2016
Opublikował(a): 
Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 
03.10.2018
Redaktor Biuletynu: 
Beata Wacławczyk