Władze Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor
Rudolf Widziszowski

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy
Barbara Przeworska

Prokurent, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
Krzysztof Szaliński

Rada Nadzorcza
- Przewodniczący Rady- Andrzej Karasiński
- Zastępca Przewodniczącego Rady -Michał Kotnis
- Członek Rady- Tomasz Misztal
- Członek Rady - Beata Wacławczyk
- Członek Rady - Paweł Buchta

Dokument z dnia: 
26.10.2011
Opublikował(a): 
Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 
06.02.2019
Redaktor Biuletynu: 
Beata Wacławczyk